LUẬT CHƠI BẠN CẦN BIẾT TẠI ST666

Đá Gà

Xổ Số

Thể Thao

Casino Trực Tuyến

Các Quy Định và Luật Xổ Số

1. Kết quả của xổ số Việt Nam sẽ dựa vào trang chủ xổ số kiến thiết của các tỉnh thành làm chuẩn.
2. Thời gian mở thưởng: Mỗi ngày sẽ có 3 đài Miền Nam (Thứ ba mở thưởng 2 đài) 2 đài Miền Trung (Thứ năm, bảy, chủ nhật mở thưởng 3 đài) và 1 đài Miền Bắc. Dưới đây là lịch đóng kèo của các đài xổ số và thời gian mở kèo là 19:50 hàng ngày (Tính theo thời gian GMT + 8)

3. Dưới đây là bảng giả thiết kết quả trúng thưởng:
Kết quả mở thưởng xổ số đài miền Trung và miền Nam: mở thưởng lần lượt từ giải tám đến giải đặc biệt, tổng cộng mở thưởng ra 18 lô số.
Kết quả mở thưởng xổ số đài miền Bắc: mở thưởng lần lượt từ giải bảy đến giải đặc biệt, tổng cộng mở thưởng ra 27 lô số.

Kết quả trúng thưởng miền Nam, bao gồm các con số từ 2 đến 6 số, kết quả trúng thưởng của các con số sắp xếp theo thứ tự từ Phải sang Trái.
Ví dụ:

Kết quả trúng thưởng miền Trung, bao gồm các con số từ 2 đến 6 số, kết quả trúng thưởng của các con số sắp xếp theo thứ tự từ Phải sang Trái.
Ví dụ:

Kết quả trúng thưởng miền Bắc, bao gồm các con số từ 2 đến 5 số, kết quả trúng thưởng của các con số sắp xếp theo thứ tự từ Phải sang Trái.
Ví dụ:

4. Tỉ lệ thắng cược dưới đây đã bao gồm tiền vốn đặt cược. Nếu các đơn cược được đặt sau khi giải thưởng đã mở đều được xem là đơn cược không hợp lệ !
Tiền đặt cược nhân với tỉ lệ thắng sẽ là số tiền trúng thưởng (Bao gồm tiền vốn).
Hướng dẫn qui tắc trò chơi:
I. Cách Chơi 2D:
Cách Chơi 2D – Đầu:
Người chơi đặt cược 2 con số vị trí hàng chục và hàng đơn vị
● 2D Ghép số – Cược Đầu:
Đánh 2 chữ số của giải Tám (Tương đương lô 1)
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 2D Ghép số – Cược Đầu: Đặt cược hàng chục [1] hàng đơn vị [2], gồm 1 đơn cược, kết quả giải Tám mở số [12] thì trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 2D Ghép số – Cược Đầu: Đặt cược hàng chục [2, 3] hàng đơn vị [1], gồm 2 đơn cược, kết quả giải Tám mở số [12], vị trí không trùng với số mở thưởng thì không trúng thưởng.
● 2D Nhập số – Cược Đầu:
Dùng tay nhập 2 chữ số của giải Tám (Tương đương lô 1)
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 2D Nhập số – Cược Đầu: Đặt cược số 45, gồm 1 đơn cược, kết quả giải Tám mở số [12] thì không trúng thưởng.
Cách Chơi 2D – Đề đuôi:
Người chơi đặt cược 2 con số vị trí hàng chục và hàng đơn vị
● 2D Ghép số – Cược Đề đuôi:
Đánh 2 chữ số của giải Đặc Biệt (Tương đương lô 18)
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 2D Ghép số – Cược Đề đuôi: Đặt cược hàng chục [7] hàng đơn vị [8], gồm 1 đơn cược, kết quả giải Đặc Biệt mở số [123478] thì trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 2D Ghép số – Cược Đề đuôi: Đặt cược hàng chục [1, 8] hàng đơn vị [1, 7], gồm 4 đơn cược, kết quả giải Đặc Biệt mở số [123478] vị trí không trùng với số mở thưởng thì không trúng thưởng.
● 2D Nhập số – Cược Đề đuôi:
Dùng tay nhập 2 chữ số của giải Đặc Biệt (Tương đương lô 18)
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 2D Nhập số – Cược Đề đuôi: Đặt cược số 12, gồm 1 đơn cược, kết quả giải Đặc Biệt mở số [123478] thì không trúng thưởng.
Cách Chơi 2D – Đầu Đuôi:
Người chơi đặt cược 2 con số vị trí hàng chục và hàng đơn vị.
Cách chơi Đầu Đuôi tiền cược X2
● 2D Ghép số – Đầu Đuôi:
Đánh 2 chữ số của giải Tám & giải Đặc Biệt
Ví dụ:
2D Ghép số – Đầu Đuôi: Đặt cược hàng chục [7] hàng đơn vị [8], gồm 1 đơn cược, đặt cược 10, tổng số tiền đặt cược: 10 X 2 (Lô) = 20, kết quả giải Tám mở số [12], kết quả giải ĐB mở số [123478], như vậy hội viên trúng thưởng giải ĐB lô 18.
Ví dụ:
2D Ghép số – Đầu Đuôi: Đặt cược hàng chục [1,7] hàng đơn vị [2,8], gồm 4 đơn cược, đặt cược 10, tổng số tiền đặt cược: 10 X 4 X 2 (Lô) = 80, kết quả giải Tám mở số [12], kết quả giải ĐB mở số [123478], vị trí con số đặt cược trùng với kết quả mở thưởng giải Tám & ĐB, như vậy hội viên trúng cả 2 lô giải thưởng Đầu và Đuôi.
● 2D Nhập số – Đầu Đuôi:
Dùng tay nhập 2 chữ số của giải Tám & giải Đặc Biệt
Ví dụ:
2D Nhập số – Đầu Đuôi: Đặt cược số 34, gồm 1 đơn cược, đặt cược 10, tổng số tiền đặt cược: 10 X 2 (Lô) = 20, kết quả giải Tám mở số [12], kết quả giải ĐB mở số [123478] thì không trúng thưởng
Cách Chơi 2D – Giải Nhất:
Người chơi đặt cược 2 con số vị trí hàng chục và hàng đơn vị
Cách chơi 2D Giải nhất, tiền cược X1
● 2D Ghép số - Cược Giải Nhất:
Đánh 2 chữ số cuối của giải Nhất (Tương đương lô 17)
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 2D Ghép số – Cược Giải Nhất : Đặt cược hàng chục [1] hàng đơn vị [2], gồm 1 đơn cược, kết quả giải Giải Nhất mở số [23412] thì trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 2D Ghép số –Cược Giải Nhất : Đặt cược hàng chục [2] hàng đơn vị [1], gồm 1 đơn cược, kết quả giải Giải Nhất mở số [23412], vị trí hàng chục và hàng đơn vị không trùng với số mở thưởng thì không trúng thưởng.
● 2D Nhập số – Cược Giải Nhất:
Dùng tay nhập 2 chữ số của Giải Nhất (Tương đương lô 17)
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 2D Nhập số – Cược Giải Nhất : Đặt cược số 15 , gồm 1 đơn cược, kết quả giải Giải Nhất mở số [35415] thì trúng thưởng
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 2D Nhập số – Cược Giải Nhất : Đặt cược số 45, gồm 1 đơn cược, kết quả giải Giải Nhất mở số [35412] thì không trúng thưởng
Cách Chơi 2D – Bao Lô:
Người chơi đặt cược 2 con số vị trí hàng chục và hàng đơn vị.
Cách chơi Bao Lô tiền cược X18
● 2D Ghép số – Bao Lô:
Đánh 2 chữ số trong 18 lô mở thưởng, nếu số đó về N lần thì tính kết quả x lần
Ví dụ:
2D Ghép số – Bao Lô: Đặt cược hàng chục [5] hàng đơn vị [6], gồm 1 đơn cược, đặt cược 10, tổng số tiền đặt cược: 10 X 18 (Lô) = 180, kết quả giải Bảy (Lô 2) mở số [456], giải Sáu (Lô 5) mở số [7856], kết quả giải Năm (Lô 6) mở số [3456], kết quả giải Bốn (Lô 9) mở số [34556], như vậy hội viên trúng thưởng giải Bảy, giải Sáu, giải Năm và giải Bốn, tổng cộng trúng thưởng4 lô.
Ví dụ:
2D Ghép số – Bao Lô: Đặt cược hàng chục [9] hàng đơn vị [4], gồm 1 đơn cược, đặt cược 10, tổng số tiền đặt cược: 10 X 18 (Lô) = 180, kết quả trong 18 lô mở thưởng không trùng với số đặt cược thì không trúng thưởng.
● 2D Nhập số – Bao Lô:
Dùng tay nhập 2 chữ số trong 18 lô mở thưởng, nếu số đó về N lần thì tính kết quả X lần
Ví dụ:
2D Nhập số – Bao Lô: Đặt cược số 55 và 11, gồm 2 đơn cược, đặt cược 10, tổng số tiền đặt cược: 10 X 2 X 18 (Lô) = 360, kết quả giải Ba (Lô 15) mở số [55555], trùng với số đặt cược, trúng thưởng 1 lô.
Cách Chơi 2D – 7 Lô:
Người chơi đặt cược 2 con số vị trí hàng chục và hàng đơn vị.
Cách chơi 7 lô tiền cược X7.
Vị trí kết quả trúng thưởng của cách chơi 2D – 7 Lô, từ giải Tám (Lô 1) ~ giải Năm (Lô 6) và giải Đặc Biệt (Lô 18), theo hình minh họa ở dưới (Khu vực màu cam là trúng thưởng):

 2D Ghép số – 7 Lô:
Đánh 2 chữ số trong 7 lô mở thưởng, nếu số đó về N lần thì tính kết quả x lần
Ví dụ:
2D Ghép số – 7 Lô: Đặt cược hàng chục [7] hàng đơn vị [8], gồm 1 đơn cược, đặt cược 10, tổng số tiền đặt cược: 10 X 7 (Lô) = 70, kết quả giải Sáu (Lô 4) mở số [5678], kết quả giải ĐB (Lô 18) mở số [123478], như vậy hội viên trúng giải Sáu, giải ĐB, tổng cộng trúng thưởng2 lô.
Ví dụ:
2D Ghép số – 7 Lô: Đặt cược hàng chục [4] hàng đơn vị [5], gồm 1 đơn cược, đặt cược 10, tổng số tiền đặt cược: 10 X 7 (Lô) = 70, kết quả trong 7 lô mở thưởng không trùng với số đặt cược thì không trúng thưởng.
● 2D Nhập số – 7 Lô:
Đánh 2 chữ số trong 7 lô mở thưởng, nếu số đó về N lần thì tính kết quả x lần
Ví dụ:
2D Nhập số – 7 Lô: Đặt cược số 34, gồm 1 đơn cược, đặt cược 10, tổng số tiền đặt cược: 10 X 7 (Lô) = 70, kết quả giải Sáu (Lô 3) mở số [1234], trùng với số đặt cược, trúng thưởng1 lô.
Cách Chơi 2D – Đề Đầu :
Người chơi đặt cược 2 con số vị trí hàng trăm ngàn và hàng chục ngàn
2D Ghép số - Đề Đầu:
Đánh 2 chữ số đầu của giải Đặc Biệt (Tương đương lô 18)
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 2D Ghép số – Đề Đầu: Đặt cược hàng trăm ngàn [2] hàng chục ngàn [3], gồm 1 đơn cược, kết quả giải Đặc Biệt mở số [234120] thì trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 2D Ghép số – Đề Đầu: Đặt cược hàng trăm ngàn [2] hàng chục ngàn [1], gồm 1 đơn cược, kết quả giải Đặc Biệt mở số [234120], vị trí không trùng với số mở thưởng thì không trúng thưởng.
2D Nhập số – Đề Đầu:
Dùng tay nhập 2 chữ số đầu của giải Đặc Biệt (Tương đương lô 18)
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 2D Nhập số – Đề Đầu: Đặt cược số35, gồm 1 đơn cược, kết quả giải Đặc Biệt mở số [354150] thì trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 2D Nhập số – Đề Đầu: Đặt cược số45, gồm 1 đơn cược, kết quả giải Đặc Biệt mở số [354150] thì không trúng thưởng.
2D - ĐB(Đầu):
Tại vị trí hàng chục hoặc hàng đơn vị, chọn đặt cược 1 hoặc nhiều chữ số
● 2D Đơn thức - ĐB(Đầu):
Chỉ tính giải Tám (Lô 1)
Ví dụ:
2D Đơn thức - ĐB(Đầu): Đặt cược hàng đơn vị [2], gồm 1 đơn cược, kết quả giải Tám (Lô 1) mở số [12], kết quả trùng với số đặt cược thì trúng thưởng.
Ví dụ:
2D Đơn thức - ĐB(Đầu): Đặt cược hàng chục [1,2] hàng đơn vị [2], gồm 3 đơn cược, kết quả giải Tám (Lô 1) mở số [12], kết quả vị trí hàng đơn vị trùng với số đặt cược thì trúng thưởng.
Ví dụ:
2D Đơn thức - ĐB(Đầu): Đặt cược hàng chục [2,4,6,8], gồm 4 đơn cược, kết quả giải Tám (lô 1) mở số [12], kết quả vị trí hàng chục không trùng với số đặt cược thì không trúng thưởng.
2D Kèo đôi - Đầu:
Tại vị trí hàng chục, hàng đơn vị, chọn đặt cược [Tài Xỉu Chẳn Lẻ]
● 2D Kèo đôi - Đầu:
Chỉ tính giải Tám (Lô 1) . Tài: 5~9; Xỉu: 0~4; Chẳn: 0,2,4,6,8; Lẻ: 1,3,5,7,9
Ví dụ:
2D Kèo đôi - Đầu: Đặt cược hàng chục [Xỉu], gồm 1 đơn cược, kết quả giải Tám (Lô 1) mở số [12], kết quả trùng với số đặt cược thì trúng thưởng.
Ví dụ:
2D Kèo đôi - Đầu: Đặt cược hàng đơn vị [Lẻ], gồm 1 đơn cược, kết quả giải Tám (Lô 1) mở số [12], kết quả vị trí hàng đơn vị không trùng với số đặt cược thì không trúng thưởng.
II. Cách Chơi 3D:
Cách Chơi 3D – Đầu:
Người chơi đặt cược 3 con số vị trí hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị
● 3D Ghép số – Cược Đầu:
Đánh 3 chữ số của giải Bảy (Tương đương lô 2)
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 3D Ghép số – Cược Đầu: Đặt cược hàng trăm [4], hàng chục [5] hàng đơn vị [6,7], gồm 2 đơn cược, kết quả giải Bảy mở số [456] thì trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 3D Ghép số – Cược Đầu: Đặt cược hàng trăm [5], hàng chục [6] hàng đơn vị [4], gồm 1 đơn cược, kết quả giải Bảy mở số [456], vị trí không trùng với số mở thưởng thì không trúng thưởng.
● 3D Nhập số – Cược Đầu:
Dùng tay nhập 3 chữ số của giải Bảy (Tương đương lô 2)
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 3D Nhập số– Cược Đầu: Đặt cược số 451, 452 gồm 2 đơn cược, nếu kết quả giải Bảy mở số [456], vị trí không trùng với số mở thưởng nên không trúng thưởng
Cách Chơi 3D – Đuôi:
Người chơi đặt cược 3 con số vị trí hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị
● 3D Ghép số – Cược Đuôi:
Đánh 3 chữ số của giải Đặc Biệt (Tương đương lô 18)
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 3D Ghép số – Cược Đuôi: Đặt cược hàng trăm [4], hàng chục [7] hàng đơn vị [8,9], gồm 2 đơn cược, kết quả giải ĐB mở số [123478] thì trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 3D Ghép số – Cược Đuôi: Đặt cược hàng trăm [7], hàng chục [4] hàng đơn vị [8,9], gồm 2 đơn cược, kết quả giải ĐB mở số [123478], vị trí không trùng với số mở thưởng nên không trúng thưởng.
● 3D Nhập số – Cược Đuôi:
Dùng tay nhập 3 chữ số của giải Đặc Biệt (Tương đương lô 18)
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 3D Nhập số – Cược Đuôi: Đặt cược số 123, 456, gồm 2 đơn cược, nếu kết quả giải ĐB mở số [123478] thì không trúng thưởng.
Cách Chơi 3D – Đầu Đuôi:
Người chơi đặt cược 3 con số vị trí hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị.
Cách chơi Đầu Đuôi tiền cược X2
● 3D Ghép số – Đầu Đuôi:
Đánh 3 chữ số của giải Bảy & giải Đặc Biệt
Ví dụ:
3D Ghép số – Đầu Đuôi: Đặt cược hàng trăm [4], hàng chục [5,7] hàng đơn vị [6,8], gồm 4 đơn cược, đặt cược 10, tổng số tiền đặt cược: 10 X 4 X 2 (Lô) = 80, kết quả giải Bảy mở số [456], kết quả giải ĐB mở số [123478], vị trí con số đặt cược trùng với kết quả mở thưởng giải Bảy & ĐB, như vậy hội viên trúng cả 2 lô Đầu và Đuôi.
Ví dụ:
3D Ghép số – Đầu Đuôi: Đặt cược hàng trăm [1,2], hàng chục [7] hàng đơn vị [8], gồm 2 đơn cược, tổng số tiền đặt cược: 10 X 2 X 2 (Lô) = 40, kết quả giải Bảy (Lô 2) mở số [456] ~ giải Đặt Biệt (Lô 18) mở số [123478], kết quả mở thưởng không trùng với số đặt cược thì không trúng thưởng.
● 3D Nhập số – Đầu Đuôi:
Dùng tay nhập 3 chữ số của giải Bảy & giải Đặc Biệt
Ví dụ:
3D Nhập số – Đầu Đuôi: Đặt cược số 784, 564, gồm 2 đơn cược, đặt cược 10, tổng số tiền đặt cược: 10 X 2 X 2 (Lô) = 40, kết quả giải Bảy mở số [456], kết quả giải ĐB mở số [123478] thì không trúng thưởng.
Cách Chơi 3D – Giải Nhất:
Người chơi đặt cược 3 con số vị trí hàng trăm, hàng chục và hàng đơn Vị
Cách chơi 3D Giải nhất, tiền cược X1
● 3D Ghép số - Cược Giải Nhất:
Đánh 3 chữ số cuối của giải Nhất (Tương đương lô 17)
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 3D Ghép số – Cược Giải Nhất : Đặt cược hàng trăm [ 0 ] hàng chục [ 1 ] hàng đơn vị [ 2 ], gồm 1 đơn cược, kết quả giải Giải Nhất mở số [23012] thì trúng thưởng..
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 3D Ghép số –Cược Giải Nhất : Đặt cược hàng trăm [ 0 ] hàng chục [ 2 ] hàng đơn vị [ 1 ], gồm 1 đơn cược, kết quả giải Giải Nhất mở số [24052], vị trí hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị không trùng với số mở.
● 3D Nhập số – Cược Giải Nhất:
Cược Giải Nhất : Dùng tay nhập 3 chữ số của Giải Nhất (Tương đương lô 17)
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 3D Nhập số – Cược Giải Nhất : Đặt cược số 015, gồm 1 đơn cược, kết quả giải Giải Nhất mở số [35015] thì trúng thưởng
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 3D Nhập số – Cược Giải Nhất : Đặt cược số 045, gồm 1 đơn cược, kết quả giải Giải Nhất mở số [35412] thì không trúng thưởng
Cách Chơi 3D – Bao Lô:
Người chơi đặt cược 3 con số vị trí hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị.
Cách chơi Bao lô tiền cược X17
● 3D Ghép số – Bao Lô:
Đánh 3 chữ số cuối trong 17 lô mở thưởng, nếu số đó về N lần thì tính kết quả X lần
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 3D Ghép số – Bao Lô: Đặt cược hàng trăm [9], hàng chục [0] hàng đơn vị [1], gồm 1 đơn cược, tổng số tiền đặt cược: 10 X 17 (Lô) = 170, kết quả giải Bốn (Lô 10) mở số [78901], như vậy hội viên trúng thưởng giải Bốn, tổng cộng trúng thưởng1 lô.
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 3D Ghép số – Bao Lô: Đặt cược hàng trăm [9,8], hàng chục [9] hàng đơn vị [4], gồm 2 đơn cược, tổng số tiền đặt cược: 10 X 2 X 17 (Lô) = 340, kết quả trong 17 lô mở thưởng không trùng với số đặt cược thì không trúng thưởng.
● 3D Nhập số – Bao Lô:
Dùng tay nhập 3 chữ số cuối trong 17 lô mở thưởng, nếu số đó về N lần thì tính kết quả X lần
Ví dụ:
3D Nhập số – Bao Lô: Đặt cược số 210, 456 và 654, gồm 3 đơn cược, đặt cược 10, tổng số tiền đặt cược: 10 X 3 X 17 (Lô) = 510, kết quả giải Nhì (Lô 16) mở số [43210], trùng với số đặt cược, trúng thưởng 1 lô.
Cách Chơi 3D – 7 Lô:
Người chơi đặt cược 3 con số vị trí hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị.
Cách chơi 7 lô tiền cược X7.
Vị trí kết quả trúng thưởng của cách chơi 3D – 7 Lô, từ giải Bảy (Lô 2) ~ giải Bốn (Lô 7) và giải Đặc Biệt (Lô 18), theo hình minh họa ở dưới (Khu vực màu cam là trúng thưởng):

3D Ghép số – 7 Lô:
Đánh 3 chữ số trong 7 lô mở thưởng, nếu số đó về N lần thì tính kết quả X lần
Ví dụ:
3D Ghép số – 7 Lô: Đặt cược hàng trăm [4], hàng chục [5] hàng đơn vị [6], gồm 1 đơn cược, tổng số tiền đặt cược: 10 X 7 (Lô) = 70, kết quả giải Bảy (Lô 2) mở số [456] , kết quả giải Năm (Lô 6) mở số [3456], như vậy hội viên trúng thưởng giải Bảy, giải Năm, tổng cộng trúng thưởng2 lô.
Ví dụ:
3D Ghép số – 7 Lô: Đặt cược hàng trăm [9], hàng chục [0] hàng đơn vị [1], gồm 1 đơn cược, tổng số tiền đặt cược: 10 X 7 (Lô) = 70, kết quả mở thưởng giải Bảy (Lô 2) ~ giải Bốn (Lô 7) và giải Đặc Biệt (Lô 18), không trùng với số đặt cược thì không trúng thưởng.
● 3D Nhập số – 7 Lô:
Đánh 3 chữ số trong 7 lô mở thưởng, nếu số đó về N lần thì tính kết quả x lần
Ví dụ:
3D Nhập số – 7 Lô: Đặt cược số 856, gồm 1 đơn cược, đặt cược 10, tổng số tiền đặt cược: 10 X 7 (Lô) = 70, kết quả giải Sáu (Lô 5) mở số [7856], trùng với số đặt cược, trúng thưởng1 lô.
3D - ĐB(Đầu):
Tại vị trí hàng trăm, hàng chục hoặc hàng đơn vị, chọn đặt cược 1 hoặc nhiều chữ số
● 3D Nhập số - ĐB(Đầu):
Tại hàng [trăm], [chục], [đơn vị] chọn từ 0 ~ 9 ra bất kỳ từ 1 hoặc nhiều hơn 1 con số. Nếu kết quả mở thưởng trùng khớp với vị trí con số đặt cược thì xem như trúng thưởng, ngoài ra những tình huống khác đều không trúng thưởng.
Ví dụ:
3D Đơn thức - ĐB(Đầu): Đặt cược hàng trăm [4], kết quả giải Bảy (Lô 2) mở số [456], kết quả trùng với số đặt cược thì trúng thưởng.
Ví dụ:
3D Đơn thức - ĐB(Đầu): Đặt cược hàng trăm [4], hàng chục [1,2] hàng đơn vị [2,6], gồm 5 đơn cược, kết quả giải Bảy (Lô 2) mở số [456], kết quả hàng trăm, đơn vị trùng với số đặt cược thì trúng thưởng.
Ví dụ:
3D Đơn thức - ĐB(Đầu): Đặt cược hàng chục [1,2], hàng đơn vị [2,] gồm 3 đơn cược, kết quả giải Bảy (Lô 2) mở số [456], kết quả vị trí hàng chục, đơn vị không trùng với số đặt cược thì không trúng thưởng.
3D Kèo đôi - Đầu:
Tại vị trí hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị, chọn đặt cược [Tài Xỉu Chẳn Lẻ]
● 3D Kèo đôi - Đầu:
Chỉ tính giải Bảy (Lô 2) . Tài: 5~9; Xỉu: 0~4; Chẳn: 0,2,4.6,8; Lẻ: 1,3,5,7,9
Ví dụ:
3D Kèo đôi - Đầu: Đặt cược hàng trăm [Xỉu], hàng chục [Xỉu], gồm 2 đơn cược, kết quả giải Bảy (Lô 2) mở số [456], kết quả vị trí hàng trăm trùng với số đặt cược thì trúng thưởng.
Ví dụ:
3D Kèo đôi - Đầu: Đặt cược hàng đơn vị [Lẻ], gồm 1 đơn cược, kết quả giải Bảy (Lô 2) mở số [456], kết quả vị trí hàng đơn vị không trùng với số đặt cược thì không trúng thưởng.
III. Cách Chơi 4D:
Cách Chơi 4D – Đuôi:
Người chơi đặt cược 4 con số vị trí hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị.
● 4D Ghép số – Cược Đuôi:
Đánh 4 chữ số của giải Đặc Biệt (Tương đương lô 18)
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 4D Ghép số – Cược Đuôi: Đặt cược hàng ngàn [3], hàng trăm [4] hàng chục [7] hàng đơn vị [5,8], gồm 2 đơn cược, nếu kết quả giải ĐB mở số [123478] thì trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 4D Ghép số – Cược Đuôi: Đặt cược hàng ngàn [7], hàng trăm [4] hàng chục [8] hàng đơn vị [3], gồm 1 đơn cược, nếu kết quả giải ĐB mở số [123478], không trùng với số đặt cược thì không trúng thưởng.
● 4D Nhập số – Cược Đuôi:
Dùng tay nhập 4 chữ số của giải Đặc Biệt (Tương đương lô 18)
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 4D Nhập số – Cược Đuôi: Đặt cược số 1234, 4567, gồm 2 đơn cược, nếu kết quả giải ĐB mở số [123478] thì không trúng thưởng
Cách Chơi 4D – Giải Nhất:
Người chơi đặt cược 4 con số vị trí vị trí hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị
Cách chơi 4D Giải nhất, tiền cược X1
● 4D Ghép số - Cược Giải Nhất:
Đánh 4 chữ số cuối của giải Nhất (Tương đương lô 17)
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 4D Ghép số – Cược Giải Nhất : Đặt cược hàng ngàn [ 3 ] hàng trăm [ 0 ] hàng chục [ 1 ] hàng đơn vị [ 2 ], gồm 1 đơn cược, kết quả giải Giải Nhất mở số [23012] thì trúng thưởng...
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 4D Ghép số –Cược Giải Nhất : Đặt cược hàng ngàn [ 3 ] hàng trăm [ 0 ] hàng chục [ 2 ] hàng đơn vị [ 1 ], gồm 1 đơn cược, kết quả giải Giải Nhất mở số [34052], thì không trúng thưởng.
● 4D Nhập số – Cược Giải Nhất:
Dùng tay nhập 4 chữ số của Giải Nhất (Tương đương lô 17)
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 4D Nhập số – Cược Giải Nhất : Đặt cược số 0215, gồm 1 đơn cược, kết quả giải Giải Nhất mở số [50215] thì trúng thưởng
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 4D Nhập số – Cược Giải Nhất : Đặt cược số 0245, gồm 1 đơn cược, kết quả giải Giải Nhất mở số [54012] thì không trúng thưởng
Cách chơi 4D – Bao Lô:
Người chơi đặt cược 4 con số vị trí hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị.
Cách chơi Bao lô tiền cược X16
● 4D Ghép số – Bao lô:
Đánh 4 chữ số cuối trong 16 lô mở thưởng, nếu số đó về N lần thì tính kết quả x lần
Ví dụ:
4D Ghép số – Bao Lô: Đặt cược hàng ngàn [8], hàng trăm [9] hàng chục [0] hàng đơn vị [1], gồm 1 đơn cược, đặt cược 10, tổng số tiền đặt cược: 10 X 16 (Lô) = 160, kết quả giải Bốn (Lô 10) mở số [78901], như vậy hội viên trúng thưởng giải Bốn, tổng cộng trúng thưởng1 lô.
Ví dụ:
4D Ghép số – Bao Lô: Đặt cược hàng ngàn [5], hàng trăm [4] hàng chục [7] hàng đơn vị [8,5], gồm 2 đơn cược, đặt cược 10, tổng số tiền đặt cược: 10 X 2 (Đơn) X 16 (Lô) = 320, kết quả trong 16 lô mở thưởng không trùng với số đặt cược thì không trúng thưởng.
● 4D Nhập số – Bao Lô:
Dùng tay nhập 4 chữ số cuối trong 16 lô mở thưởng, nếu số đó về N lần thì tính kết quả x lần
Ví dụ:
4D Nhập số – Bao Lô: Đặt cược số 6800, 6801, gồm 2 đơn cược, đặt cược 10, tổng số tiền đặt cược: 10 X 2 X 16 (Lô) = 320, kết quả giải Bốn (Lô 8) mở số [66800], trùng với số đặt cược, trúng thưởng 1 lô.
4D - ĐB(Đuôi):
Dựa vào kết quả mở thưởng của giải đặc biệt (lô 18) làm căn cứ kết thưởng.
● 4D - ĐB(Đuôi):
Tại vị trí hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục hoặc hàng đơn vị, chọn đặt cược 1 hoặc nhiều chữ số
Ví dụ:
4D Đơn thức - ĐB(Đuôi): Đặt cược hàng ngàn [3], gồm 1 đơn cược, kết quả giải ĐB (Lô 18) mở số [123478], kết quả trùng với số đặt cược thì trúng thưởng.
Ví dụ:
4D Đơn thức - ĐB(Đuôi): Đặt cược hàng ngàn [1,8] hàng trăm [3,4], hàng chục [8], hàng đơn vị [1], gồm 6 đơn cược, kết quả giải ĐB (Lô 18) mở số [123478], kết quả hàng trăm trùng với số đặt cược thì trúng thưởng.
Ví dụ:
4D Đơn thức - ĐB(Đuôi): Đặt cược hàng ngàn [9] hàng chục [1,2], hàng đơn vị [2], gồm 4 đơn cược, kết quả giải ĐB (lô 18) mở số [123478], kết quả mở thưởng không trùng với số đặt cược thì không trúng thưởng.
4D Kèo đôi - Đuôi:
Tại vị trí hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị, chọn đặt cược [Tài Xỉu Chẳn Lẻ]
● 4D Kèo đôi - Đuôi:
Chỉ tính giải ĐB (Lô 18) . Tài: 5~9; Xỉu: 0~4; Chẳn: 0,2,4,6,8; Lẻ: 1,3,5,7,9
Ví dụ:
4D Kèo đôi - Đuôi: Đặt cược hàng ngàn [Xỉu], hàng trăm [Xỉu], gồm 2 đơn cược, kết quả giải ĐB (Lô 18) mở số [123478], kết quả vị trí hàng ngàn, hàng trăm trùng với số đặt cược thì trúng thưởng.
Ví dụ:
4D Kèo đôi - Đuôi: Đặt cược hàng đơn vị [Lẻ], gồm 1 đơn cược, kết quả giải ĐB (Lô 18) mở số [123478], kết quả vị trí hàng đơn vị không trùng với số đặt cược thì không trúng thưởng.
IV. 2D Lô Đá:
Đánh 2 cặp số trong 18 lô xổ số mở thưởng (Chọn 2 cặp số từ 00 đến 99 nếu về cả 2 số thì trúng còn lại thì trượt,nếu về nhiều lần 2 số thì cũng chỉ được tính là trúng thưởng 1 lần, có thể đánh nhiều dãy lô xiên ).
2D Lô Đá - Đá 2:
Đặt cược 2 cặp số sẽ hình thành 1 đơn cược, nếu kết quả mở thưởng trùng với số đặt cược thì trúng thưởng.
Ví dụ:
2D Lô đá - Đá 2: Đặt cược số 10, 34, gồm 1 đơn cược, kết quả giải Sáu (Lô 3) mở số [1234], kết quả giải 3 (Lô 14) mở số [10234] và kết quả giải Nhì (Lô 16) mở số [43210], kết quả trùng với số đặt cược thì trúng thưởng,nếu về nhiều lần 2 số thì cũng chỉ được tính là 1 lần.
Ví dụ:
2D Lô Đá - Đá 2: Đặt cược số 12, 21, gồm 1 đơn cược, kết quả giải Tám (Lô 1) mở số [12], kết quả giải Bốn (Lô 12) mở số [35412], trong 2 cặp số đặt cược chỉ về một cặp số thì không trúng thưởng.
2D Lô Đá - Đá 3:
Đặt cược 3 cặp số sẽ hình thành 1 đơn cược, nếu kết quả mở thưởng trùng với số đặt cược thì trúng thưởng.
Ví dụ:
2D Lô Đá - Đá 3: Đặt cược số 00, 44, 01, gồm 1 đơn cược, kết quả giải Bốn (Lô 8) mở số [66800], kết quả giải Bốn (Lô 13) mở số [00244] và kết quả giải Bốn (Lô 10) mở số [78901], kết quả trùng với số đặt cược thì trúng thưởng,nếu về nhiều lần 3 số thì cũng chỉ được tính là 1 lần.
Ví dụ:
2D Lô Đá - Đá 3: Đặt cược số 10, 34, 65, gồm 1 đơn cược, kết quả giải Sáu (Lô 3) mở số [1234], kết quả giải Ba (Lô 14) mở số [10234] và kết quả giải Nhì (Lô 16) mở số [43210], chỉ có 2 cặp số về nên không trúng thưởng.
2D Lô Đá - Đá 4:
Đặt cược 4 cặp số sẽ hình thành 1 đơn cược, nếu kết quả mở thưởng trùng với số đặt cược thì trúng thưởng.
Ví dụ:
2D Lô Đá - Đá 4: Đặt cược số 00, 44, 01, 55, gồm 1 đơn cược, kết quả giải Bốn (Lô 8) mở số [66800], kết quả giải Bốn (Lô 13) mở số [00244] , kết quả giải Bốn (Lô 10) mở số [78901] và kết quả giải Ba (Lô 15) mở số [55555], kết quả trùng với số đặt cược thì trúng thưởng,nếu về nhiều lần 4 số thì cũng chỉ được tính là 1 lần.
Ví dụ:
2D Lô Đá - Đá 4: Đặt cược số 10, 34, 65, 01, gồm 1 đơn cược, kết quả giải Sáu (Lô 3) mở số [1234], kết quả giải Ba (Lô 14) mở số [10234] , kết quả giải Nhì (Lô 16) mở số [43210] và kết quả giải Bốn (Lô 10) mở số [78901], chỉ có 2 cặp số về nên không trúng thưởng.
V. 2D Lô trượt:
Đánh nhiều cặp số trong 18 lô xổ số mở thưởng (Chọn nhiều cặp số từ 00 đến 99 nếu tất cả số đã chọn đều không về thì trúng thưởng).
Lô trượt 4:
Đặt cược 4 cặp số sẽ hình thành 1 đơn cược. Nếu kết quả mở thưởng không trùng với số đặt cược thì trúng thưởng. Ngoài ra những tình huống khác đều không trúng thưởng.
Ví dụ:
Lô trượt 4 : Đặt cược số 12, 23, 25, 38, gồm 1 đơn cược. Nếu kết quả mở thưởng từ giải 8 (lô 1) tới giải đặc biệt (lô 18) tổng cộng 18 lô không trùng với 4 cặp số đã chọn thì xem như trúng thưởng.
Ví dụ:
Lô trượt 4 : Đặt cược số 12, 23, 25, 38, gồm 1 đơn cược. Nếu kết quả mở thưởng giải đặc biệt (lô 18) là25 trùng với con số đã chọn thì xem như không trúng thưởng.
Lô trượt 5:
Đặt cược 5 cặp số sẽ hình thành 1 đơn cược. Nếu kết quả mở thưởng không trùng với số đặt cược thì trúng thưởng. Ngoài ra những tình huống khác đều không trúng thưởng.
Ví dụ:
Lô trượt 5 : Đặt cược số 12, 23, 25, 38, 44, gồm 1 đơn cược. Nếu kết quả mở thưởng từ giải 8 (lô 1) tới giải đặc biệt (lô 18) tổng cộng 18 lô không trùng với 5 cặp số đã chọn thì xem như trúng thưởng.
Ví dụ:
Lô trượt 5 : Đặt cược số 12, 23, 25, 38, 44, gồm 1 đơn cược. Nếu kết quả mở thưởng giải đặc biệt (lô 18) là25 trùng với con số đã chọn thì xem như không trúng thưởng.
Lô trượt 6:
Đặt cược 6 cặp số sẽ hình thành 1 đơn cược. Nếu kết quả mở thưởng không trùng với số đặt cược thì trúng thưởng. Ngoài ra những tình huống khác đều không trúng thưởng.
Ví dụ:
Lô trượt 6 : Đặt cược số 12, 23, 25, 38, 44, 55, gồm 1 đơn cược. Nếu kết quả mở thưởng từ giải 8 (lô 1) tới giải đặc biệt (lô 18) tổng cộng 18 lô không trùng với 6 cặp số đã chọn thì xem như trúng thưởng.
Ví dụ:
Lô trượt 6 : Đặt cược số 12, 23, 25, 38, 44, 55, gồm 1 đơn cược. Nếu kết quả mở thưởng giải đặc biệt (lô 18) là25 trùng với con số đã chọn thì xem như không trúng thưởng.
Lô trượt 7:
Đặt cược 7 cặp số sẽ hình thành 1 đơn cược. Nếu kết quả mở thưởng không trùng với số đặt cược thì trúng thưởng. Ngoài ra những tình huống khác đều không trúng thưởng.
Ví dụ:
Lô trượt 7 : Đặt cược số 12, 23, 25, 38, 44, 55, 66, gồm 1 đơn cược. Nếu kết quả mở thưởng từ giải 8 (lô 1) tới giải đặc biệt (lô 18) tổng cộng 18 lô không trùng với 7 cặp số đã chọn thì xem như trúng thưởng.
Ví dụ:
Lô trượt 7 : Đặt cược số 12, 23, 25, 38, 44, 55, 66, gồm 1 đơn cược. Nếu kết quả mở thưởng giải đặc biệt (lô 18) là25 trùng với con số đã chọn thì xem như không trúng thưởng.
Lô trượt 8:
Đặt cược 8 cặp số sẽ hình thành 1 đơn cược. Nếu kết quả mở thưởng không trùng với số đặt cược thì trúng thưởng. Ngoài ra những tình huống khác đều không trúng thưởng.
Ví dụ:
Lô trượt 8 : Đặt cược số 12, 23, 25, 38, 44, 55, 66, 78, gồm 1 đơn cược. Nếu kết quả mở thưởng từ giải 8 (lô 1) tới giải đặc biệt (lô 18) tổng cộng 18 lô không trùng với 8 cặp số đã chọn thì xem như trúng thưởng.
Ví dụ:
Lô trượt 8 : Đặt cược số 12, 23, 25, 38, 44, 55, 66, 78, gồm 1 đơn cược. Nếu kết quả mở thưởng giải đặc biệt (lô 18) là25 trùng với con số đã chọn thì xem như không trúng thưởng.
Lô trượt 9:
Đặt cược 9 cặp số sẽ hình thành 1 đơn cược. Nếu kết quả mở thưởng không trùng với số đặt cược thì trúng thưởng. Ngoài ra những tình huống khác đều không trúng thưởng.
Ví dụ:
Lô trượt 9 : Đặt cược số 12, 23, 25, 38, 44, 55, 66, 78, 88, gồm 1 đơn cược. Nếu kết quả mở thưởng từ giải 8 (lô 1) tới giải đặc biệt (lô 18) tổng cộng 18 lô không trùng với 9 cặp số đã chọn thì xem như trúng thưởng.
Ví dụ:
Lô trượt 9 : Đặt cược số 12, 23, 25, 38, 44, 55, 66, 78, 88, gồm 1 đơn cược. Nếu kết quả mở thưởng giải đặc biệt (lô 18) là25 trùng với con số đã chọn thì xem như không trúng thưởng.
Lô trượt 10:
Đặt cược 10 cặp số sẽ hình thành 1 đơn cược. Nếu kết quả mở thưởng không trùng với số đặt cược thì trúng thưởng. Ngoài ra những tình huống khác đều không trúng thưởng.
Ví dụ:
Lô trượt 10 : Đặt cược số 12, 23, 25, 38, 44, 55, 66, 78, 88, 99, gồm 1 đơn cược. Nếu kết quả mở thưởng từ giải 8 (lô 1) tới giải đặc biệt (lô 18) tổng cộng 18 lô không trùng với 10 cặp số đã chọn thì xem như trúng thưởng.
Ví dụ:
Lô trượt 10 : Đặt cược số 12, 23, 25, 38, 44, 55, 66, 78, 88, 99, gồm 1 đơn cược. Nếu kết quả mở thưởng giải đặc biệt (lô 18) là 25 trùng với con số đã chọn thì xem như không trúng thưởng.
VI. Cách chơi chọn số-Giải ĐB chọn nhóm: Dựa vào kết quả giải Đặc biệt (Lô 18) làm căn cứ mở thưởng
Chọn nhóm 2D hậu nhị :※Tất cả con số đã chọn không có giới hạn trình tự vị trí con số, nếu kết quả là số đôi thì xem như không trúng thưởng.
2D–Nhóm Ghép số: Nhóm số hậu nhị là đặt cược con số tương ứng với vị trí【Chục/Đơn vị】. Tại hạng mục lựa chọn con số, chọn từ 0 đến 9 ra bất kỳ 2 hoặc nhiều hơn 2 con số. Nếu kết quả mở thưởng trùng khớp với vị trí và con số đặt cược, nhưng không giới hạn trình tự con số mở thưởng, như vậy thì bạn đã trúng thưởng. Ngoài ra những tình huống khác đều không trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược 2D hậu nhị【Chục/Đơn vị】với con số chọn nhóm Ghép số là: 1, 9 gồm 1 tổ hợp. Kết quả mở thưởng giải Đặc biệt (Lô 18) con số hậu nhị【Chục/Đơn vị】là:****19、****91 như vậy bạn đã trúng thưởng.
2D–Nhóm Nhập số: Nhóm số hậu nhị là đặt cược con số tương ứng với vị trí【Chục/Đơn vị】. Tại ô trống nhập bằng tay hoặc copy con số, con số được nhập nhất thiết phải là 2 con số không giống nhau để tạo thành 1 tổ hợp. Nếu kết quả mở thưởng trùng khớp với vị trí và con số đặt cược, nhưng không giới hạn trình tự con số mở thưởng, như vậy thì bạn đã trúng thưởng. Ngoài ra những tình huống khác đều không trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược 2D hậu nhị【Chục/Đơn vị】nhập tay con số chọn nhóm Nhập số là: 56, gồm 1 tổ hợp. Kết quả mở thưởng giải Đặc biệt (Lô 18) con số hậu nhị【Chục/Đơn vị】là:****56、****65 như vậy bạn đã trúng thưởng.
Chọn nhóm 3D hậu tam
3D Nhóm 3 Ghép số: Nhóm số hậu tam là đặt cược con số tương ứng với vị trí【Trăm/Chục/Đơn vị】. Tại hạng mục lựa chọn con số, chọn từ 0 đến 9 ra bất kỳ 2 hoặc nhiều hơn 2 con số. Tổ hợp đặt cược được tạo thành bởi 2 con số trong đó 1 con số được lặp lại 2 lần (số đôi) và con số còn lại là một con số đơn. Nếu kết quả mở thưởng trùng khớp với vị trí và con số đặt cược, nhưng không giới hạn trình tự con số mở thưởng, như vậy thì bạn đã trúng thưởng. Ngoài ra những tình huống khác đều không trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược 3D hậu tam【Trăm/Chục/Đơn vị】với con số nhóm 3 Ghép số là: 2, 3, tạo thành 2 tổ hợp 223, 233. Kết quả mở thưởng giải Đặc biệt (Lô 18) con số hậu tam【Trăm/Chục/Đơn vị】là:***223、***232、***322、***332、***323、***233như vậy bạn đã trúng thưởng.
3D Nhóm 3 Nhập số: Nhóm số hậu tam là đặt cược con số tương ứng với vị trí【Trăm/Chục/Đơn vị】. Tại ô trống nhập bằng tay hoặc copy con số, con số được nhập nhất thiết phải gồm có 1 số đôi và 1 số đơn để tạo thành 1 tổ hợp. Nếu kết quả mở thưởng trùng khớp với vị trí và con số đặt cược, nhưng không giới hạn trình tự con số mở thưởng, như vậy thì bạn đã trúng thưởng. Ngoài ra những tình huống khác đều không trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược 3D hậu tam【Trăm/Chục/Đơn vị】nhập tay con số nhóm 3 Nhập số là: 228, gồm 1 tổ hợp. Kết quả mở thưởng giải Đặc biệt (Lô 18) con số hậu tam【Trăm/Chục/Đơn vị】là:***228、***282、***822 như vậy bạn đã trúng thưởng.
3D Nhóm 6 Ghép số: Nhóm số hậu tam là đặt cược con số tương ứng với vị trí【Trăm/Chục/Đơn vị】. Tại hạng mục lựa chọn con số, chọn từ 0 đến 9 ra bất kỳ 3 hoặc nhiều hơn 3 con số, tổ hợp đặt cược được tạo thành bởi 3 con số khác nhau. Nếu kết quả mở thưởng trùng khớp với vị trí và con số đặt cược, nhưng không giới hạn trình tự con số mở thưởng, như vậy thì bạn đã trúng thưởng. Ngoài ra những tình huống khác đều không trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược 3D hậu tam【Trăm/Chục/Đơn vị】với con số nhóm 6 Ghép số là: 1, 2, 3, gồm 1 tổ hợp. Kết quả mở thưởng giải Đặc biệt (Lô 18) con số hậu tam【Trăm/Chục/Đơn vị】là:***123、***132、***213、***231、***312、***321như vậy bạn đã trúng thưởng.
3D Nhóm 6 Nhập số: Nhóm số hậu tam là đặt cược con số tương ứng với vị trí【Trăm/Chục/Đơn vị】. Tại ô trống nhập bằng tay hoặc copy con số, con số được nhập nhất thiết phải là 3 con số không giống nhau để tạo thành 1 tổ hợp. Nếu kết quả mở thưởng trùng khớp với vị trí và con số đặt cược, nhưng không giới hạn trình tự con số mở thưởng, như vậy thì bạn đã trúng thưởng. Ngoài ra những tình huống khác đều không trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược 3D hậu tam【Trăm/Chục/Đơn vị】nhập tay con số nhóm 6 Nhập số là: 268, gồm 1 tổ hợp. Kết quả mở thưởng giải Đặc biệt (Lô 18) con số hậu tam【Trăm/Chục/Đơn vị】là:***268、***286、***628、***682、***826、***862như vậy bạn đã trúng thưởng.
Chọn nhóm 4D hậu tứ: Dựa vào kết quả 4 vị trí con số【Ngàn】【Trăm】【Chục】【Đơn vị】làm căn cứ mở thưởng.
4D Nhóm 24: Từ 0 đến 9 chọn tùy ý 4 con số để tạo thành 1 tổ hợp, tất cả con số đã chọn phải trùng khớp với con số mở thưởng, nhưng không giới hạn trình tự con số mở thưởng, như vậy thì bạn đã trúng thưởng. Trong con số mở thưởng không được lặp lại con số.
Ví dụ:
Đặt cược 4D hậu tứ chọn nhóm 24 với con số 1234, gồm 1 tổ hợp, kết quả mở thưởng giải Đặc biệt (Lô 18) là:**4132 trùng khớp với tất cả con số đặt cược, do không giới hạn trình tự con số, cho nên bạn đã trúng thưởng.
4D Nhóm 12: Tại vị trí trùng nhị chọn 1 con số và vị trí số đơn chọn ra 2 con số để tạo thành 1 tổ hợp, tất cả con số đã chọn tại vị trí số đơn phải trùng khớp với 4 con số cuối của con số mở thưởng, đồng thời con số đã chọn tại vị trí trùng nhị phải xuất hiện 2 lần trong 4 con số cuối của con số mở thưởng, nhưng không giới hạn trình tự con số mở thưởng, như vậy thì bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược 4D hậu tứ chọn nhóm 12, vị trí trùng nhị chọn con số: 3, vị trí số đơn chọn con số: 7, 9 tạo thành 1 tổ hợp 3379, kết quả mở thưởng giải Đặc biệt (Lô 18) 4 con số cuối là:**3739 trùng khớp với tất cả con số đặt cược, do không giới hạn trình tự con số, cho nên bạn đã trúng thưởng.
4D Nhóm 6: Tại vị trí trùng nhị chọn 2 con số để tạo thành 1 tổ hợp, 2 con số đã chọn tại vị trí trùng nhị phải xuất hiện 2 lần trong 4 con số cuối của con số mở thưởng, nhưng không giới hạn trình tự,như vậy thì bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược 4D hậu tứ chọn nhóm 6, vị trí trùng nhị chọn con số: 7, 1 tạo thành 1 tổ hợp 1177, kết quả mở thưởng giải Đặc biệt (Lô 18) 4 con số cuối là:**7171 trùng khớp với tất cả con số đặt cược, do không giới hạn trình tự con số, cho nên bạn đã trúng thưởng.
4D nhóm 4: Tại vị trí trùng tam chọn 1 con số và vị trí số đơn chọn ra 1 con số để tạo thành 1 tổ hợp, tất cả con số đã chọn tại vị trí số đơn phải trùng khớp với 4 con số cuối của con số mở thưởng, đồng thời con số đã chọn tại vị trí trùng tam phải xuất hiện 3 lần trong 4 con số cuối của con số mở thưởng, nhưng không giới hạn trình tự con số mở thưởng, như vậy thì bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược 4D hậu tứ chọn nhóm 4, vị trí trùng tam chọn con số: 8, vị trí số đơn chọn con số: 0 tạo thành 1 tổ hợp 0888, kết quả mở thưởng giải Đặc biệt (Lô 18) 4 con số cuối là:**8808 trùng khớp với tất cả con số đặt cược, do không giới hạn trình tự con số, cho nên bạn đã trúng thưởng.
VII. Cách chơi ĐB không cố định:
Dựa vào kết quả giải Đặc biệt (Lô 18) làm căn cứ mở thưởng
ĐB K.Cố định - 2 trúng 1
Từ 0~9 chọn ra 1 con số để đặt cược, mỗi một đơn cược được tạo thành bởi 1 con số, chỉ cần trong con số mở thưởng từ hàng【Chục】【Đơn vị】bao gồm con số đã chọn, đồng thời không giới hạn trình tự con số mở thưởng, như vậy xem như bạn đã trúng thưởng. Con số đã chọn để đặt cược bất luận xuất hiện bao nhiêu lần thì tiền thưởng cũng chỉ được tính 1 lần.
Ví dụ:
Đặt cược ĐB K.Cố định – 2 trúng 1【Chục/Đơn vị】với con số: 3 tạo thành 1 tổ hợp. Con số mở thưởng giải Đặc biệt (Lô 18) hậu nhị【Chục/Đơn vị】là:****13 như vậy bạn đã trúng thưởng.
ĐB K.Cố định - 3 trúng 1
Từ 0~9 chọn ra 1 con số để đặt cược, mỗi một đơn cược được tạo thành bởi 1 con số, chỉ cần trong con số mở thưởng từ hàng【Trăm】【Chục】【Đơn vị】bao gồm con số đã chọn, đồng thời không giới hạn trình tự con số mở thưởng, như vậy xem như bạn đã trúng thưởng. Con số đã chọn để đặt cược bất luận xuất hiện bao nhiêu lần thì tiền thưởng cũng chỉ được tính 1 lần.
Ví dụ:
Đặt cược ĐB K.Cố định – 3 trúng 1【Trăm/Chục/Đơn vị】với con số: 3 tạo thành 1 tổ hợp. Con số mở thưởng giải Đặc biệt (Lô 18) hậu tam【Trăm/Chục/Đơn vị】 là:***313 như vậy bạn đã trúng thưởng.
ĐB K.Cố định - 3 trúng 2
Từ 0~9 chọn ra 2 con số để đặt cược, mỗi một đơn cược được tạo thành bởi 2 con số, chỉ cần trong con số mở thưởng từ hàng【Trăm】【Chục】【Đơn vị】bao gồm con số đã chọn, đồng thời không giới hạn trình tự con số mở thưởng, như vậy xem như bạn đã trúng thưởng. Con số đã chọn để đặt cược bất luận xuất hiện bao nhiêu lần thì tiền thưởng cũng chỉ được tính 1 lần.
Ví dụ:
Đặt cược ĐB K.Cố định – 3 trúng 2【Trăm/Chục/Đơn vị】với con số: 5, 6 tạo thành 1 tổ hợp. Con số mở thưởng giải Đặc biệt (Lô 18) hậu tam【Trăm/Chục/Đơn vị】là:***665 như vậy bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược ĐB K.Cố định – 3 trúng 2【Trăm/Chục/Đơn vị】với con số: 1, 6 tạo thành 1 tổ hợp. Con số mở thưởng giải Đặc biệt (Lô 18) hậu tam【Trăm/Chục/Đơn vị】là:***665 như vậy bạn không trúng thưởng.
ĐB K.Cố định - 4 trúng 1
Từ 0~9 chọn ra 1 con số để đặt cược, mỗi một đơn cược được tạo thành bởi 1 con số, chỉ cần trong con số mở thưởng từ hàng【Ngàn】【Trăm】【Chục】【Đơn vị】bao gồm con số đã chọn, đồng thời không giới hạn trình tự con số mở thưởng, như vậy xem như bạn đã trúng thưởng. Con số đã chọn để đặt cược bất luận xuất hiện bao nhiêu lần thì tiền thưởng cũng chỉ được tính 1 lần.
Ví dụ:
Đặt cược ĐB K.Cố định – 4 trúng 1【Ngàn/Trăm/Chục/Đơn vị】với con số: 3, tạo thành 1 tổ hợp. Con số mở thưởng giải Đặc biệt (Lô 18) hậu tứ 【Ngàn/Trăm/Chục/Đơn vị】là:**8753 như vậy bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược ĐB K.Cố định – 4 trúng 1【Ngàn/Trăm/Chục/Đơn vị】với con số: 9, tạo thành 1 tổ hợp. Con số mở thưởng giải Đặc biệt (Lô 18) hậu tứ【Ngàn/Trăm/Chục/Đơn vị】là:**8753 như vậy bạn không trúng thưởng.
ĐB K.Cố định - 4 trúng 2
Từ 0~9 chọn ra 2 con số để đặt cược, mỗi một đơn cược được tạo thành bởi 2 con số, chỉ cần trong con số mở thưởng từ hàng【Ngàn】【Trăm】【Chục】【Đơn vị】bao gồm con số đã chọn, đồng thời không giới hạn trình tự con số mở thưởng, như vậy xem như bạn đã trúng thưởng. Con số đã chọn để đặt cược bất luận xuất hiện bao nhiêu lần thì tiền thưởng cũng chỉ được tính 1 lần.
Ví dụ:
Đặt cược ĐB K.Cố định – 4 trúng 2【Ngàn/Trăm/Chục/Đơn vị】với con số: 1, 2 tạo thành 1 tổ hợp. Con số mở thưởng giải Đặc biệt (Lô 18) hậu tứ【Ngàn/Trăm/Chục/Đơn vị】là:**8218 như vậy bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược ĐB K.Cố định – 4 trúng 2【Ngàn/Trăm/Chục/Đơn vị】với con số: 1, 3 tạo thành 1 tổ hợp. Con số mở thưởng giải Đặc biệt (Lô 18) hậu tứ【Ngàn/Trăm/Chục/Đơn vị】là:**8218 như vậy bạn không trúng thưởng.

Cách cược xổ số Việt Nam: Đài Miền Bắc (Hà Nội)
I. Cách Chơi 2D:
Cách Chơi 2D – Đầu:
Người chơi đặt cược 2 con số vị trí hàng chục và hàng đơn vị
Cách chơi 2D Đầu, tiền cược X4
● 2D Ghép số – Cược Đầu:
Đánh 2 chữ số của giải Bảy (Tương đương lô 1 ~ lô 4 )
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 2D Ghép số – Cược Đầu: Đặt cược hàng chục [6] hàng đơn vị [4], gồm 1 đơn cược, đặt cược 10, tổng số tiền đặt cược: 10 X 4 (Lô) = 40, kết quả giải Bảy (Lô số 1) mở số [64] thì trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 2D Ghép số – Cược Đầu: Đặt cược hàng chục [3, 6] hàng đơn vị [2], gồm 2 đơn cược, đặt cược 10, tổng số tiền đặt cược: 10 X 2(Đơn) X 4 (Lô) = 80, kết quả giải Bảy (Lô 1~4) mở số [64, 84, 24, 92] không trùng với kết quả đặt cược nên không trúng thưởng.
● 2D Nhập số – Cược Đầu:
Dùng tay nhập 2 chữ số của giải Bảy (Tương đương lô 1 ~ lô 4 )
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 2D Nhập số – Cược Đầu: Đặt cược số 42, gồm 1 đơn cược, đặt cược 10, tổng số tiền đặt cược: 10 X 4 (Lô) = 40, kết quả giải Bảy (Lô 1~4) mở số [64, 84, 24, 92] không trùng với kết quả đặt cược nên không trúng thưởng.
Cách Chơi 2D – Đề đuôi:
Người chơi đặt cược 2 con số vị trí hàng chục và hàng đơn vị
● 2D Ghép số – Cược Đề đuôi:
Đánh 2 chữ số của giải Đặc Biệt (Tương đương lô 27)
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 2D Ghép số – Cược Đề đuôi: Đặt cược hàng chục [8] hàng đơn vị [2], gồm 1 đơn cược, kết quả giải Đặc Biệt mở số [36982] thì trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 2D Ghép số – Cược Đề đuôi: Đặt cược hàng chục [1, 2] hàng đơn vị [8], gồm 2 đơn cược, kết quả giải Đặc Biệt mở số [36982] vị trí không trùng với số mở thưởng thì không trúng thưởng.
● 2D Nhập số – Cược Đề đuôi:
Dùng tay nhập 2 chữ số của giải Đặc Biệt (Tương đương lô 27)
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 2D Nhập số – Cược Đề đuôi: Đặt cược số 36, gồm 1 đơn cược, kết quả giải Đặc Biệt mở số [36982] thì không trúng thưởng.
Cách Chơi 2D – Đầu Đuôi:
Người chơi đặt cược 2 con số vị trí hàng chục và hàng đơn vị.
Cách chơi Đầu, Đuôi tiền cược X5
● 2D Ghép số – Đầu Đuôi:
Đánh 2 chữ số của giải Bảy & giải Đặc Biệt
Ví dụ:
2D Ghép số – Đầu Đuôi: Đặt cược hàng chục [8] hàng đơn vị [2], gồm 1 đơn cược, đặt cược 10, tổng số tiền đặt cược: 10 X 5 (Lô) = 50, kết quả giải ĐB (Lô 27) mở số [82], như vậy hội viên trúng thưởng giải ĐB của lô 27.
Ví dụ:
2D Ghép số – Đầu Đuôi: Đặt cược hàng chục [2,6] hàng đơn vị [4], gồm 2 đơn cược, đặt cược 10, tổng số tiền đặt cược: 10 X 2 (Đơn) X 5 (Lô) = 100, kết quả giải Bảy (Lô 1) mở số [64], (Lô 3) mở số [24], như vậy hội viên trúng thưởng 2 lô.
● 2D Nhập số – Đầu Đuôi:
Dùng tay nhập 2 chữ số của giải Bảy & giải Đặc Biệt
Ví dụ:
2D Nhập số – Đầu Đuôi: Đặt cược số 28, gồm 1 đơn cược, đặt cược 10, tổng số tiền đặt cược: 10 X 5 (Lô) = 50, kết quả giải Bảy mở số [64, 84, 24, 92] , kết quả giải ĐB mở số [36982] như vậy hội viên không trúng thưởng
Cách Chơi 2D – Giải Nhất:
Người chơi đặt cược 2 con số vị trí hàng chục và hàng đơn vị
Cách chơi 2D Giải nhất, tiền cược X1
● 2D Ghép số - Cược Giải Nhất:
Đánh 2 chữ số cuối của giải Nhất (Tương đương lô 26)
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 2D Ghép số – Cược Giải Nhất : Đặt cược hàng chục [1] hàng đơn vị [2], gồm 1 đơn cược, kết quả giải Giải Nhất mở số [23412] thì trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 2D Ghép số –Cược Giải Nhất : Đặt cược hàng chục [2] hàng đơn vị [1], gồm 1 đơn cược, kết quả giải Giải Nhất mở số [23412], vị trí hàng chục và hàng đơn vị không trùng với số mở thưởng thì không trúng thưởng.
● 2D Nhập số – Cược Giải Nhất:
Dùng tay nhập 2 chữ số của Giải Nhất (Tương đương lô 26)
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 2D Nhập số – Cược Giải Nhất : Đặt cược số 15 , gồm 1 đơn cược, kết quả giải Giải Nhất mở số [35415] thì trúng thưởng
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 2D Nhập số – Cược Giải Nhất : Đặt cược số 45, gồm 1 đơn cược, kết quả giải Giải Nhất mở số [35412] thì không trúng thưởng
Cách Chơi 2D – Bao Lô:
Người chơi đặt cược 2 con số vị trí hàng chục và hàng đơn vị.
Cách chơi Bao Lô, tiền cược X27
● 2D Ghép số – Bao Lô:
Đánh 2 chữ số trong 27 lô mở thưởng, nếu số đó về N lần thì tính kết quả x lần
Ví dụ:
2D Ghép số – Bao Lô: Đặt cược hàng chục [4] hàng đơn vị [4], gồm 1 đơn cược, đặt cược 10, tổng số tiền đặt cược: 10 X 27 (Lô) = 270, kết quả giải Bốn (Lô 17) mở số [0844], giải Ba (Lô 23) mở số [57944] như vậy hội viên tổng cộng trúng thưởng 2 lô.
Ví dụ:
2D Ghép số – Bao Lô: Đặt cược hàng chục [9] hàng đơn vị [4], gồm 1 đơn cược, đặt cược 10, tổng số tiền đặt cược: 10 X 27 (Lô) = 270, kết quả trong 27 lô mở thưởng không trùng với số đặt cược thì không trúng thưởng.
● 2D Nhập số – Bao Lô:
Dùng tay nhập 2 chữ số trong 27 lô mở thưởng, nếu số đó về N lần thì tính kết quả X lần
Ví dụ:
2D Nhập số – Bao Lô: Đặt cược số 14 và 31, gồm 2 đơn cược, đặt cược 10, tổng số tiền đặt cược: 10 X 2 X 27 (Lô) = 540, kết quả giải Bốn (Lô 14) mở số [3214], trùng với số đặt cược, trúng thưởng 1 lô.
Cách Chơi 2D – Đề Đầu :
Người chơi đặt cược 2 con số vị trí hàng chục ngàn và hàng ngàn
2D Ghép số - Đề Đầu:
Đánh 2 chữ số đầu của giải Đặc Biệt (Tương đương lô 27)
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 2D Ghép số – Đề Đầu: Đặt cược hàng chục ngàn [2] hàng ngàn [3], gồm 1 đơn cược, kết quả giải Đặc Biệt mở số [23412] thì trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 2D Ghép số – Đề Đầu: Đặt cược hàng chục ngàn [2] hàng ngàn [1], gồm 1 đơn cược, kết quả giải Đặc Biệt mở số [23412], vị trí không trùng với số mở thưởng thì không trúng thưởng.
2D Nhập số – Đề Đầu:
Dùng tay nhập 2 chữ số đầu của giải Đặc Biệt (Tương đương lô 27)
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 2D Nhập số – Đề Đầu: Đặt cược số35, gồm 1 đơn cược, kết quả giải Đặc Biệt mở số [35415] thì trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 2D Nhập số – Đề Đầu: Đặt cược số45, gồm 1 đơn cược, kết quả giải Đặc Biệt mở số [35415] thì không trúng thưởng.
II. Cách Chơi 3D:
Cách Chơi 3D – Đầu:
Người chơi đặt cược 3 con số vị trí hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị.
Cách chơi Đầu, tiền cược X3
● 3D Ghép số – Cược Đầu:
Đánh 3 chữ số của giải Sáu (Tương đương lô 5 ~ lô 7)
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 3D Ghép số – Cược Đầu: Đặt cược hàng trăm [7], hàng chục [8] hàng đơn vị [7,9], gồm 2 đơn cược, đặt cược 10, tổng số tiền đặt cược: 10 X 2 (Đơn) X 3 (Lô) = 60, kết quả giải Sáu (Lô 6) mở số [789] trùng với số đặt cược nên trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 3D Ghép số – Cược Đầu: Đặt cược hàng trăm [8], hàng chục [7] hàng đơn vị [9], gồm 1 đơn cược, đặt cược 10, tổng số tiền đặt cược: 10 X 3 (Lô) = 30, kết quả giải Sáu (Lô 6) mở số [789] vị trí không trùng với số mở thưởng nên không trúng thưởng.
● 3D Nhập số – Cược Đầu:
Dùng tay nhập 3 chữ số của giải Sáu (Tương đương lô 5 ~ lô 7)
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 3D Nhập số– Cược Đầu: Đặt cược số 451, 452 gồm 2 đơn cược, đặt cược 10, tổng số tiền đặt cược: 10 X 2 (Đơn) X 3 (Lô) = 60, nếu kết quả giải Sáu mở số [726,789,363], vị trí không trùng với số mở thưởng nên không trúng thưởng.
Cách Chơi 3D – Đuôi:
Người chơi đặt cược 3 con số vị trí hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị.
● 3D Ghép số – Cược Đuôi:
Đánh 3 chữ số của giải Đặc Biệt (Tương đương lô 27)
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 3D Ghép số – Cược Đuôi: Đặt cược hàng trăm [9], hàng chục [8] hàng đơn vị [2,9], gồm 2 đơn cược, kết quả giải ĐB mở số [36982] thì trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 3D Ghép số – Cược Đuôi: Đặt cược hàng trăm [3], hàng chục [6] hàng đơn vị [8,9], gồm 2 đơn cược, kết quả giải ĐB mở số [36982], vị trí không trùng với số mở thưởng nên không trúng thưởng.
● 3D Nhập số – Cược Đuôi:
Dùng tay nhập 3 chữ số của giải Đặc Biệt (Tương đương lô 27)
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 3D Nhập số – Cược Đuôi: Đặt cược số 289, 892, gồm 2 đơn cược, nếu kết quả giải ĐB mở số [36982] thì không trúng thưởng.
Cách Chơi 3D – Đầu Đuôi:
Người chơi đặt cược 3 con số vị trí hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị.
Cách chơi Đầu Đuôi, tiền cược X4
● 3D Ghép số – Đầu Đuôi:
Đánh 3 chữ số của giải Sáu & giải Đặc Biệt
Ví dụ:
3D Ghép số – Đầu Đuôi: Đặt cược hàng trăm [3], hàng chục [6,7] hàng đơn vị [3,6], gồm 4 đơn cược, đặt cược 10, tổng số tiền đặt cược: 10 X 4 (Đơn) X 4 (Lô) = 160, kết quả giải Sáu (Lô 7) mở số [363], như vậy hội viên trúng 1 lô Đầu.
Ví dụ:
3D Ghép số – Đầu Đuôi: Đặt cược hàng trăm [1,2], hàng chục [7] hàng đơn vị [8], gồm 2 đơn cược, tổng số tiền đặt cược: 10 X 2(Đơn) X 4 (Lô) = 80, kết quả giải Sáu (Lô 5 ~ Lô 7), giải Đặt Biệt (Lô 28) kết quả mở thưởng không trùng với số đặt cược thì không trúng thưởng.
● 3D Nhập số – Đầu Đuôi:
Dùng tay nhập 3 chữ số của giải Sáu & giải Đặc Biệt
Ví dụ:
3D Nhập số – Đầu Đuôi: Đặt cược số 363,726,789,982, gồm 4 đơn cược, đặt cược 10, tổng số tiền đặt cược: 10 X 4 (Đơn) X 4 (Lô) = 160, kết quả giải Sáu mở số [726,789,363], kết quả giải ĐB mở số [36982] thì tổng cộng hội viên trúng thưởng 4 lô.
Cách Chơi 3D – Giải Nhất:
Người chơi đặt cược 3 con số vị trí hàng trăm, hàng chục và hàng đơn Vị
Cách chơi 3D Giải nhất, tiền cược X1
● 3D Ghép số - Cược Giải Nhất:
Đánh 3 chữ số cuối của giải Nhất (Tương đương lô 26)
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 3D Ghép số – Cược Giải Nhất : Đặt cược hàng trăm [ 0 ] hàng chục [ 1 ] hàng đơn vị [ 2 ], gồm 1 đơn cược, kết quả giải Giải Nhất mở số [23012] thì trúng thưởng..
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 3D Ghép số –Cược Giải Nhất : Đặt cược hàng trăm [ 0 ] hàng chục [ 2 ] hàng đơn vị [ 1 ], gồm 1 đơn cược, kết quả giải Giải Nhất mở số [24052], vị trí hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị không trùng với số mở.
● 3D Nhập số – Cược Giải Nhất:
Cược Giải Nhất : Dùng tay nhập 3 chữ số của Giải Nhất (Tương đương lô 26)
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 3D Nhập số – Cược Giải Nhất : Đặt cược số 015, gồm 1 đơn cược, kết quả giải Giải Nhất mở số [35015] thì trúng thưởng
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 3D Nhập số – Cược Giải Nhất : Đặt cược số 045, gồm 1 đơn cược, kết quả giải Giải Nhất mở số [35412] thì không trúng thưởng
Cách Chơi 3D – Bao Lô:
Người chơi đặt cược 3 con số vị trí hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị.
Cách chơi Bao lô, tiền cược X23
● 3D Ghép số – Bao Lô:
Đánh 3 chữ số cuối trong 23 lô mở thưởng, nếu số đó về N lần thì tính kết quả X lần
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 3D Ghép số – Bao Lô: Đặt cược hàng trăm [3], hàng chục [3] hàng đơn vị [3], gồm 1 đơn cược, tổng số tiền đặt cược: 10 X 23 (Lô) = 230, kết quả giải Ba (Lô 18) mở số [31333], như vậy hội viên trúng thưởng giải Ba, tổng cộng trúng thưởng1 lô.
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 3D Ghép số – Bao Lô: Đặt cược hàng trăm [9,8], hàng chục [9] hàng đơn vị [4], gồm 2 đơn cược, tổng số tiền đặt cược: 10 X 2 (Đơn) X 23 (Lô) = 460, kết quả từ giải Sáu đến giải ĐB tổng số 23 lô mở thưởng không trùng với số đặt cược thì không trúng thưởng.
● 3D Nhập số – Bao Lô:
Dùng tay nhập 3 chữ số cuối trong 23 lô mở thưởng, nếu số đó về N lần thì tính kết quả X lần
Ví dụ:
3D Nhập số – Bao Lô: Đặt cược số 313,455,654, gồm 3 đơn cược, đặt cược 10, tổng số tiền đặt cược: 10 X 3 (Đơn) X 23 (Lô) =690, kết quả từ giải Sáu đến giải ĐB tổng số 23 lô mở thưởng không trùng với số đặt cược thì không trúng thưởng.
III. Cách Chơi 4D:
Cách Chơi 4D – Đuôi:
Người chơi đặt cược 4 con số vị trí hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị.
● 4D Ghép số – Cược Đuôi:
Đánh 4 chữ số của giải Đặc Biệt (Tương đương lô 27)
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 4D Ghép số – Cược Đuôi: Đặt cược hàng ngàn [6], hàng trăm [9] hàng chục [8] hàng đơn vị [2,8], gồm 2 đơn cược, nếu kết quả giải ĐB mở số [36982] thì trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 4D Ghép số – Cược Đuôi: Đặt cược hàng ngàn [2], hàng trăm [8] hàng chục [9] hàng đơn vị [6], gồm 1 đơn cược, nếu kết quả giải ĐB mở số [36982], không trùng với số đặt cược thì không trúng thưởng.
● 4D Nhập số – Cược Đuôi:
Dùng tay nhập 4 chữ số của giải Đặc Biệt (Tương đương lô 27)
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 4D Nhập số – Cược Đuôi: Đặt cược số 3698,4567, gồm 2 đơn cược, nếu kết quả giải ĐB mở số [36982] thì không trúng thưởng.
Cách Chơi 4D – Giải Nhất:
Người chơi đặt cược 4 con số vị trí vị trí hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị
Cách chơi 4D Giải nhất, tiền cược X1
● 4D Ghép số - Cược Giải Nhất:
Đánh 4 chữ số cuối của giải Nhất (Tương đương lô 26)
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 4D Ghép số – Cược Giải Nhất : Đặt cược hàng ngàn [ 3 ] hàng trăm [ 0 ] hàng chục [ 1 ] hàng đơn vị [ 2 ], gồm 1 đơn cược, kết quả giải Giải Nhất mở số [23012] thì trúng thưởng...
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 4D Ghép số –Cược Giải Nhất : Đặt cược hàng ngàn [ 3 ] hàng trăm [ 0 ] hàng chục [ 2 ] hàng đơn vị [ 1 ], gồm 1 đơn cược, kết quả giải Giải Nhất mở số [34052], thì không trúng thưởng.
● 4D Nhập số – Cược Giải Nhất:
Dùng tay nhập 4 chữ số của Giải Nhất (Tương đương lô 26)
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 4D Nhập số – Cược Giải Nhất : Đặt cược số 0215, gồm 1 đơn cược, kết quả giải Giải Nhất mở số [50215] thì trúng thưởng
Ví dụ:
Đặt cược cách chơi 4D Nhập số – Cược Giải Nhất : Đặt cược số 0245, gồm 1 đơn cược, kết quả giải Giải Nhất mở số [54012] thì không trúng thưởng
Cách chơi 4D – Bao Lô:
Người chơi đặt cược 4 con số vị trí hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị.
Cách chơi Bao lô, tiền cược X20
● 4D Ghép số – Bao lô:
Đánh 4 chữ số cuối trong 20 lô mở thưởng, nếu số đó về N lần thì tính kết quả x lần
Ví dụ:
4D Ghép số – Bao Lô: Đặt cược hàng ngàn [9], hàng trăm [0] hàng chục [2] hàng đơn vị [6], gồm 1 đơn cược, đặt cược 10, tổng số tiền đặt cược: 10 X 20 (Lô) = 200, kết quả giải Nhất (Lô 26) mở số [09026], như vậy hội viên trúng thưởng trúng thưởng1 lô.
Ví dụ:
4D Ghép số – Bao Lô: Đặt cược hàng ngàn [0], hàng trăm [2] hàng chục [8] hàng đơn vị [8,5], gồm 2 đơn cược, đặt cược 10, tổng số tiền đặt cược: 10 X 2 (Đơn) X 20 (Lô) = 400, kết quả từ giải Năm (Lô 8) đến giải ĐB tổng số 20 lô mở thưởng không trùng với số đặt cược thì không trúng thưởng.
● 4D Nhập số – Bao Lô:
Dùng tay nhập 4 chữ số cuối trong 20 lô mở thưởng, nếu số đó về N lần thì tính kết quả X lần
Ví dụ:
4D Nhập số – Bao Lô: Đặt cược số 2208, 6801, gồm 2 đơn cược, đặt cược 10, tổng số tiền đặt cược: 10 X 2 (Đơn) X 20 (Lô) = 400, kết quả giải Năm (Lô 9) mở số [2208], trùng với số đặt cược, trúng thưởng 1 lô.
4D - ĐB(Đuôi):
Dựa vào kết quả mở thưởng của Giải đặc biệt (lô 27) làm căn cứ kết thưởng.
● 4D - ĐB(Đuôi):
Tại vị trí hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục hoặc hàng đơn vị, chọn đặt cược 1 hoặc nhiều chữ số
Ví dụ:
4D Đơn thức - ĐB(Đuôi): Đặt cược hàng ngàn [6], gồm 1 đơn cược, kết quả giải ĐB (Lô 27) mở số [36982], kết quả trùng với số đặt cược thì trúng thưởng.
Ví dụ:
4D Đơn thức - ĐB(Đuôi): Đặt cược hàng ngàn [6,8] hàng trăm [3,4], hàng chục [8], hàng đơn vị [1], gồm 6 đơn cược, kết quả giải ĐB (Lô 27) mở số [36982], kết quả hàng ngàn và hàng trăm trùng với số đặt cược thì trúng thưởng2 lô.
Ví dụ:
4D Đơn thức - ĐB(Đuôi): Đặt cược hàng ngàn [9] hàng chục [1,2], hàng đơn vị [0], gồm 4 đơn cược, kết quả giải ĐB (lô 27) mở số [36982], kết quả mở thưởng không trùng với số đặt cược nên không trúng thưởng.
4D Kèo đôi - Đuôi:
Tại vị trí hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị, chọn đặt cược [Tài Xỉu Chẳn Lẻ]
● 4D Kèo đôi - Đuôi:
4D Kèo đôi - Đuôi: Chỉ tính giải ĐB (Lô 27) . Tài: 5~9; Xỉu: 0~4; Chẳn: 0,2,4,6,8; Lẻ: 1,3,5,7,9
Ví dụ:
4D Kèo đôi - Đuôi: Đặt cược hàng ngàn [Tài], hàng trăm [Tài], gồm 2 đơn cược, kết quả giải ĐB (Lô 27) mở số [36982], kết quả vị trí hàng ngàn, hàng trăm trùng với số đặt cược thì trúng thưởng.
Ví dụ:
4D Kèo đôi - Đuôi: Đặt cược hàng đơn vị [Lẻ], gồm 1 đơn cược, kết quả giải ĐB (Lô 27) mở số [36982], kết quả vị trí hàng đơn vị không phải là số lẻ nên không trúng thưởng.
IV. 2D Lô Đá:
Đánh 2 cặp số trong 27 lô xổ số mở thưởng (Chọn 2 cặp số từ 00 đến 99 nếu về cả 2 số thì trúng còn lại thì trượt,nếu về nhiều lần 2 số thì cũng chỉ được tính là trúng thưởng 1 lần, có thể đánh nhiều dãy lô xiên ).
2D Lô Đá - Đá 2:
Đặt cược 2 cặp số sẽ hình thành 1 đơn cược, nếu kết quả mở thưởng trùng với số đặt cược thì trúng thưởng.
Ví dụ:
2D Lô đá - Đá 2: Đặt cược số 25, 44, gồm 1 đơn cược, kết quả giải Năm (Lô 10) mở số [7425], kết quả giải 4 (Lô 17) mở số [0844] và kết quả giải Ba (Lô 23) mở số [57944], kết quả trùng với số đặt cược thì trúng thưởng,nếu về nhiều lần 2 số thì cũng chỉ được tính là 1 lần.
Ví dụ:
2D Lô Đá - Đá 2: Đặt cược số 12, 44, gồm 1 đơn cược, kết quả giải Bốn (Lô 17) mở số [0844], kết quả giải Ba (Lô 23) mở số [57944], trong 2 cặp số đặt cược chỉ về một cặp số thì không trúng thưởng.
2D Lô Đá - Đá 3:
Đặt cược 3 cặp số sẽ hình thành 1 đơn cược, nếu kết quả mở thưởng trùng với số đặt cược thì trúng thưởng.
Ví dụ:
2D Lô Đá - Đá 3: Đặt cược số 14, 24, 44, gồm 1 đơn cược, kết quả giải Bảy (Lô 3) mở số [24], kết quả giải Bốn (Lô 14) mở số [3214] và kết quả giải Bốn (Lô 17) mở số [0844], kết quả trùng với số đặt cược thì trúng thưởng,nếu về nhiều lần 3 số thì cũng chỉ được tính là 1 lần.
Ví dụ:
2D Lô Đá - Đá 3: Đặt cược số 63, 64, 65, gồm 1 đơn cược, kết quả giải Bảy (Lô 1) mở số [64], kết quả giải Sáu (Lô 7) mở số [363] , chỉ có 2 cặp số về nên không trúng thưởng.
2D Lô Đá - Đá 4:
Đặt cược 4 cặp số sẽ hình thành 1 đơn cược, nếu kết quả mở thưởng trùng với số đặt cược thì trúng thưởng.
Ví dụ:
2D Lô Đá - Đá 4: Đặt cược số 64, 84, 24, 92, gồm 1 đơn cược, kết quả giải Bảy (Lô 1) mở số [64], kết quả giải Bảy (Lô 2) mở số [84] , kết quả giải Bảy (Lô 3) mở số [24] và kết quả giải Bảy (Lô 4) mở số [92], kết quả trùng với số đặt cược nên trúng thưởng,nếu về nhiều lần 4 số thì cũng chỉ được tính là 1 lần.
Ví dụ:
2D Lô Đá - Đá 4: Đặt cược số 10,34,65,01, gồm 1 đơn cược, các cặp số đặt cược không trùng với kết quả nên không trúng thưởng.
V. Cách chơi chọn số-Giải ĐB chọn nhóm: Dựa vào kết quả giải Đặc biệt (Lô 27) làm căn cứ mở thưởng
Chọn nhóm 2D hậu nhị :※Tất cả con số đã chọn không có giới hạn trình tự vị trí con số, nếu kết quả là số đôi thì xem như không trúng thưởng.
2D–Nhóm Ghép số: Nhóm số hậu nhị là đặt cược con số tương ứng với vị trí【Chục/Đơn vị】. Tại hạng mục lựa chọn con số, chọn từ 0 đến 9 ra bất kỳ 2 hoặc nhiều hơn 2 con số. Nếu kết quả mở thưởng trùng khớp với vị trí và con số đặt cược, nhưng không giới hạn trình tự con số mở thưởng, như vậy thì bạn đã trúng thưởng. Ngoài ra những tình huống khác đều không trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược 2D hậu nhị【Chục/Đơn vị】với con số chọn nhóm Ghép số là: 1, 9 gồm 1 tổ hợp. Kết quả mở thưởng giải Đặc biệt (Lô 27) con số hậu nhị【Chục/Đơn vị】là:***19、***91 như vậy bạn đã trúng thưởng.
2D–Nhóm Nhập số: Nhóm số hậu nhị là đặt cược con số tương ứng với vị trí【Chục/Đơn vị】. Tại ô trống nhập bằng tay hoặc copy con số, con số được nhập nhất thiết phải là 2 con số không giống nhau để tạo thành 1 tổ hợp. Nếu kết quả mở thưởng trùng khớp với vị trí và con số đặt cược, nhưng không giới hạn trình tự con số mở thưởng, như vậy thì bạn đã trúng thưởng. Ngoài ra những tình huống khác đều không trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược 2D hậu nhị【Chục/Đơn vị】nhập tay con số chọn nhóm Nhập số là: 56, gồm 1 tổ hợp. Kết quả mở thưởng giải Đặc biệt (Lô 27) con số hậu nhị【Chục/Đơn vị】là:***56、***65 như vậy bạn đã trúng thưởng.
Chọn nhóm 3D hậu tam
3D Nhóm 3 Ghép số: Nhóm số hậu tam là đặt cược con số tương ứng với vị trí【Trăm/Chục/Đơn vị】. Tại hạng mục lựa chọn con số, chọn từ 0 đến 9 ra bất kỳ 2 hoặc nhiều hơn 2 con số. Tổ hợp đặt cược được tạo thành bởi 2 con số trong đó 1 con số được lặp lại 2 lần (số đôi) và con số còn lại là một con số đơn. Nếu kết quả mở thưởng trùng khớp với vị trí và con số đặt cược, nhưng không giới hạn trình tự con số mở thưởng, như vậy thì bạn đã trúng thưởng. Ngoài ra những tình huống khác đều không trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược 3D hậu tam【Trăm/Chục/Đơn vị】với con số nhóm 3 Ghép số là: 2, 3, tạo thành 2 tổ hợp 223, 233. Kết quả mở thưởng giải Đặc biệt (Lô 27) con số hậu tam【Trăm/Chục/Đơn vị】là:**223、**232、**322、**332、**323、**233như vậy bạn đã trúng thưởng.
3D Nhóm 3 Nhập số: Nhóm số hậu tam là đặt cược con số tương ứng với vị trí【Trăm/Chục/Đơn vị】. Tại ô trống nhập bằng tay hoặc copy con số, con số được nhập nhất thiết phải gồm có 1 số đôi và 1 số đơn để tạo thành 1 tổ hợp. Nếu kết quả mở thưởng trùng khớp với vị trí và con số đặt cược, nhưng không giới hạn trình tự con số mở thưởng, như vậy thì bạn đã trúng thưởng. Ngoài ra những tình huống khác đều không trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược 3D hậu tam【Trăm/Chục/Đơn vị】nhập tay con số nhóm 3 Nhập số là: 228, gồm 1 tổ hợp. Kết quả mở thưởng giải Đặc biệt (Lô 27) con số hậu tam【Trăm/Chục/Đơn vị】là:**228、**282、**822 như vậy bạn đã trúng thưởng.
3D Nhóm 6 Ghép số: Nhóm số hậu tam là đặt cược con số tương ứng với vị trí【Trăm/Chục/Đơn vị】. Tại hạng mục lựa chọn con số, chọn từ 0 đến 9 ra bất kỳ 3 hoặc nhiều hơn 3 con số, tổ hợp đặt cược được tạo thành bởi 3 con số khác nhau. Nếu kết quả mở thưởng trùng khớp với vị trí và con số đặt cược, nhưng không giới hạn trình tự con số mở thưởng, như vậy thì bạn đã trúng thưởng. Ngoài ra những tình huống khác đều không trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược 3D hậu tam【Trăm/Chục/Đơn vị】với con số nhóm 6 Ghép số là: 1, 2, 3, gồm 1 tổ hợp. Kết quả mở thưởng giải Đặc biệt (Lô 27) con số hậu tam【Trăm/Chục/Đơn vị】là:**123、**132、**213、**231、**312、***321như vậy bạn đã trúng thưởng.
3D Nhóm 6 Nhập số: Nhóm số hậu tam là đặt cược con số tương ứng với vị trí【Trăm/Chục/Đơn vị】. Tại ô trống nhập bằng tay hoặc copy con số, con số được nhập nhất thiết phải là 3 con số không giống nhau để tạo thành 1 tổ hợp. Nếu kết quả mở thưởng trùng khớp với vị trí và con số đặt cược, nhưng không giới hạn trình tự con số mở thưởng, như vậy thì bạn đã trúng thưởng. Ngoài ra những tình huống khác đều không trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược 3D hậu tam【Trăm/Chục/Đơn vị】nhập tay con số nhóm 6 Nhập số là: 268, gồm 1 tổ hợp. Kết quả mở thưởng giải Đặc biệt (Lô 27) con số hậu tam【Trăm/Chục/Đơn vị】là:**268、**286、**628、**682、**826、**862như vậy bạn đã trúng thưởng.
Chọn nhóm 4D hậu tứ: Dựa vào kết quả 4 vị trí con số【Ngàn】【Trăm】【Chục】【Đơn vị】làm căn cứ mở thưởng.
4D Nhóm 24: Từ 0 đến 9 chọn tùy ý 4 con số để tạo thành 1 tổ hợp, tất cả con số đã chọn phải trùng khớp với con số mở thưởng, nhưng không giới hạn trình tự con số mở thưởng, như vậy thì bạn đã trúng thưởng. Trong con số mở thưởng không được lặp lại con số.
Ví dụ:
Đặt cược 4D hậu tứ chọn nhóm 24 với con số 1234, gồm 1 tổ hợp, kết quả mở thưởng giải Đặc biệt (Lô 27) là:**4132 trùng khớp với tất cả con số đặt cược, do không giới hạn trình tự con số, cho nên bạn đã trúng thưởng.
4D Nhóm 12: Tại vị trí trùng nhị chọn 1 con số và vị trí số đơn chọn ra 2 con số để tạo thành 1 tổ hợp, tất cả con số đã chọn tại vị trí số đơn phải trùng khớp với 4 con số cuối của con số mở thưởng, đồng thời con số đã chọn tại vị trí trùng nhị phải xuất hiện 2 lần trong 4 con số cuối của con số mở thưởng, nhưng không giới hạn trình tự con số mở thưởng, như vậy thì bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược 4D hậu tứ chọn nhóm 12, vị trí trùng nhị chọn con số: 3, vị trí số đơn chọn con số: 7, 9 tạo thành 1 tổ hợp 3379, kết quả mở thưởng giải Đặc biệt (Lô 27) 4 con số cuối là:*3739 trùng khớp với tất cả con số đặt cược, do không giới hạn trình tự con số, cho nên bạn đã trúng thưởng.
4D Nhóm 6: Tại vị trí trùng nhị chọn 2 con số để tạo thành 1 tổ hợp, 2 con số đã chọn tại vị trí trùng nhị phải xuất hiện 2 lần trong 4 con số cuối của con số mở thưởng, nhưng không giới hạn trình tự,như vậy thì bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược 4D hậu tứ chọn nhóm 6, vị trí trùng nhị chọn con số: 7, 1 tạo thành 1 tổ hợp 1177, kết quả mở thưởng giải Đặc biệt (Lô 27) 4 con số cuối là:**7171 trùng khớp với tất cả con số đặt cược, do không giới hạn trình tự con số, cho nên bạn đã trúng thưởng.
4D nhóm 4: Tại vị trí trùng tam chọn 1 con số và vị trí số đơn chọn ra 1 con số để tạo thành 1 tổ hợp, tất cả con số đã chọn tại vị trí số đơn phải trùng khớp với 4 con số cuối của con số mở thưởng, đồng thời con số đã chọn tại vị trí trùng tam phải xuất hiện 3 lần trong 4 con số cuối của con số mở thưởng, nhưng không giới hạn trình tự con số mở thưởng, như vậy thì bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược 4D hậu tứ chọn nhóm 4, vị trí trùng tam chọn con số: 8, vị trí số đơn chọn con số: 0 tạo thành 1 tổ hợp 0888, kết quả mở thưởng giải Đặc biệt (Lô 27) 4 con số cuối là:*8808 trùng khớp với tất cả con số đặt cược, do không giới hạn trình tự con số, cho nên bạn đã trúng thưởng.
VI. Cách chơi ĐB không cố định:
Dựa vào kết quả giải Đặc biệt (Lô 27) làm căn cứ mở thưởng
ĐB K.Cố định - 2 trúng 1
Từ 0~9 chọn ra 1 con số để đặt cược, mỗi một đơn cược được tạo thành bởi 1 con số, chỉ cần trong con số mở thưởng từ hàng【Chục】【Đơn vị】bao gồm con số đã chọn, đồng thời không giới hạn trình tự con số mở thưởng, như vậy xem như bạn đã trúng thưởng. Con số đã chọn để đặt cược bất luận xuất hiện bao nhiêu lần thì tiền thưởng cũng chỉ được tính 1 lần.
Ví dụ:
Đặt cược ĐB K.Cố định – 2 trúng 1【Chục/Đơn vị】với con số: 3 tạo thành 1 tổ hợp. Con số mở thưởng giải Đặc biệt (Lô 27) hậu nhị【Chục/Đơn vị】là:***13 như vậy bạn đã trúng thưởng.
ĐB K.Cố định - 3 trúng 1
Từ 0~9 chọn ra 1 con số để đặt cược, mỗi một đơn cược được tạo thành bởi 1 con số, chỉ cần trong con số mở thưởng từ hàng【Trăm】【Chục】【Đơn vị】bao gồm con số đã chọn, đồng thời không giới hạn trình tự con số mở thưởng, như vậy xem như bạn đã trúng thưởng. Con số đã chọn để đặt cược bất luận xuất hiện bao nhiêu lần thì tiền thưởng cũng chỉ được tính 1 lần.
Ví dụ:
Đặt cược ĐB K.Cố định – 3 trúng 1【Trăm/Chục/Đơn vị】với con số: 3 tạo thành 1 tổ hợp. Con số mở thưởng giải Đặc biệt (Lô 27) hậu tam【Trăm/Chục/Đơn vị】 là:**313 như vậy bạn đã trúng thưởng.
ĐB K.Cố định - 3 trúng 2
Từ 0~9 chọn ra 2 con số để đặt cược, mỗi một đơn cược được tạo thành bởi 2 con số, chỉ cần trong con số mở thưởng từ hàng【Trăm】【Chục】【Đơn vị】bao gồm con số đã chọn, đồng thời không giới hạn trình tự con số mở thưởng, như vậy xem như bạn đã trúng thưởng. Con số đã chọn để đặt cược bất luận xuất hiện bao nhiêu lần thì tiền thưởng cũng chỉ được tính 1 lần.
Ví dụ:
Đặt cược ĐB K.Cố định – 3 trúng 2【Trăm/Chục/Đơn vị】với con số: 5, 6 tạo thành 1 tổ hợp. Con số mở thưởng giải Đặc biệt (Lô 27) hậu tam【Trăm/Chục/Đơn vị】là:**665 như vậy bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược ĐB K.Cố định – 3 trúng 2【Trăm/Chục/Đơn vị】với con số: 1, 6 tạo thành 1 tổ hợp. Con số mở thưởng giải Đặc biệt (Lô 27) hậu tam【Trăm/Chục/Đơn vị】là:**665 như vậy bạn không trúng thưởng.
ĐB K.Cố định - 4 trúng 1
Từ 0~9 chọn ra 1 con số để đặt cược, mỗi một đơn cược được tạo thành bởi 1 con số, chỉ cần trong con số mở thưởng từ hàng【Ngàn】【Trăm】【Chục】【Đơn vị】bao gồm con số đã chọn, đồng thời không giới hạn trình tự con số mở thưởng, như vậy xem như bạn đã trúng thưởng. Con số đã chọn để đặt cược bất luận xuất hiện bao nhiêu lần thì tiền thưởng cũng chỉ được tính 1 lần.
Ví dụ:
Đặt cược ĐB K.Cố định – 4 trúng 1【Ngàn/Trăm/Chục/Đơn vị】với con số: 3, tạo thành 1 tổ hợp. Con số mở thưởng giải Đặc biệt (Lô 27) hậu tứ 【Ngàn/Trăm/Chục/Đơn vị】là:*8753 như vậy bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược ĐB K.Cố định – 4 trúng 1【Ngàn/Trăm/Chục/Đơn vị】với con số: 9, tạo thành 1 tổ hợp. Con số mở thưởng giải Đặc biệt (Lô 27) hậu tứ【Ngàn/Trăm/Chục/Đơn vị】là:*8753 như vậy bạn không trúng thưởng.
ĐB K.Cố định - 4 trúng 2
Từ 0~9 chọn ra 2 con số để đặt cược, mỗi một đơn cược được tạo thành bởi 2 con số, chỉ cần trong con số mở thưởng từ hàng【Ngàn】【Trăm】【Chục】【Đơn vị】bao gồm con số đã chọn, đồng thời không giới hạn trình tự con số mở thưởng, như vậy xem như bạn đã trúng thưởng. Con số đã chọn để đặt cược bất luận xuất hiện bao nhiêu lần thì tiền thưởng cũng chỉ được tính 1 lần.
Ví dụ:
Đặt cược ĐB K.Cố định – 4 trúng 2【Ngàn/Trăm/Chục/Đơn vị】với con số: 1, 2 tạo thành 1 tổ hợp. Con số mở thưởng giải Đặc biệt (Lô 27) hậu tứ【Ngàn/Trăm/Chục/Đơn vị】là:*8218 như vậy bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ:
Đặt cược ĐB K.Cố định – 4 trúng 2【Ngàn/Trăm/Chục/Đơn vị】với con số: 1, 3 tạo thành 1 tổ hợp. Con số mở thưởng giải Đặc biệt (Lô 27) hậu tứ【Ngàn/Trăm/Chục/Đơn vị】là:*8218 như vậy bạn không trúng thưởng.

Giấy Phép Hoạt Động

©2020 Allrights reserved ST666

ST666 (9 Abraham De Veerstraat Willemstad, Curaçao) được cấp phép và quản lý bởi Chính phủ Curaçao và hoạt động theo giấy phép chính của Gaming Services Provider N.V. #666/JAZ

Về ST666 

Đối Tác Thương Hiệu

Theo Dõi Chúng Tôi

Lionel Messi

Inter Miami CF